arbeidsfysiotherapie_werknemer_3

Arbeidsfysiotherapie

De praktijk is aangesloten bij Fysergo, een landelijk opererend arbeidsfysiotherapie-netwerk.
Op basis van een intake (inventarisatie en analyse van het gezondheidsprobleem in relatie tot werk) wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Onderdelen van dit plan van aanpak kunnen zijn:

  • Eenmalig arbo-advies
  • Korte herstel begeleiding
  • Fitheidstesten
  • Medische fitness
  • Werkplekonderzoek en -advies
  • Vaardigheidsinstructie/training op de werkplek
  • Fysieke functiegerichte re-integratie trainingen

 

Doordat in het behandelplan werkgebonden factoren mee worden genomen, kan er beter en directer worden ingespeeld op een snelle re-integratie of voorkomen van verzuim. Een gerichte coaching met betrekking tot het uitvoeren van werk, kan de betrokken medewerker in staat stellen om in de eigen werkzaamheden te blijven functioneren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de bedrijfsarts en het bedrijf.


Enkele bedrijven/instellingen waar onze praktijk arbeidsfysiotherapeutische diensten aan verleend:

 

 Arbo

 
Behalve met Fysergo werkt de praktijk samen met Ergo Control (gezond terugkeren van medewerkers of mensen met een uitkering) en Oude Vrielink (gezondheidsmanagement).
 
De arbeidsfysiotherapeuten in onze praktijk zijn: Brigitte Mooij, Liliane Mandema, Hans Koning en David Turenhout (tevens bedrijfsfysiotherapeut).
Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en  arbeidsfysiotherapeuten (NVBF).